ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูอรอนงค์ อินทร์ตา

ฝาก Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะ

Biology

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนชีววิทยา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จาก Khan Academy

Biology Classroom

ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563Science Project

Introduction วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (โครงงานวิทยาศาสตร์ 1)

วิดีโอนี้เป็นการแนะนำรายวิชา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ในรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

Science Project Classroom

ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563